06-43834438   info@hhfinance.nl
U zoekt een business of management consultant? Ik heb een ruime ervaring als adviseur en projectleider in diverse branches. Ik vertaal de strategie naar een praktische uitwerking voor uw bedrijfsvoering en help organisaties bij de implementatie van de transitie van oud naar nieuw.

Advies en implementatie nodig?
Soms heeft u de expertise niet in huis of heeft u zelf geen tijd om nader onderzoek te doen naar een bepaald probleem, terwijl u het wel graag wilt oplossen en verbeteren. Ik kan u als adviseur helpen dit probleem in kaart te brengen, uitmondend in een gedegen adviesrapport en implementatieplan. En ik kan ervoor zorgen dat de verbetering volgens dit plan wordt gerealiseerd.

Onderzoek
In deze fase verzamel ik materiaal over de probleemstelling, lees ik (interne) stukken en spreek en interview ik met mensen. Vragen zijn zoal: Wat is de probleemstelling? Waarom loopt het zoals het loopt? Waarover zijn de mensen (on)tevreden? Welke oplossingen dragen mensen zelf aan? Wat is haalbaar?

Advies
Op basis hiervan kom ik met een advies voor verbetering met zo mogelijk meerdere scenario’s voor de aanpak. Dit advies wordt voorzien van een implementatieplan en met u besproken.

Implementatie
Implementatie van het advies is maatwerk, maar uit mijn ervaring blijkt dat de volgende aspecten veelal aan de orde komen:
 • organiseren van bijeenkomsten om de nieuwe werkwijze toe te lichten en draagvlak te creëren
 • wegnemen van weerstanden door te luisteren naar argumenten en de emotie daarbij weg te nemen
 • kijken of alles goed loopt zoals is afgesproken en hierover rapporteren middels een voortgangsrapportage
 • begeleiden van mensen om de veranderde werkwijze eigen te maken
 • adviseren over de rol van het management tijdens de verandering
 • opleiden van mensen, zodat zij de taken kunnen overnemen

Rol
Ik kan als consultant de volgende rollen vervullen:
 • Adviseur
 • Business analist
 • Management consultant
 • Business proces consultant
 • Projectleider

Stijl
In korte tijd kan ik het probleem overzien. Ik kan goed analyseren. Ik ben gemakkelijk in de omgang en kan van hoog tot laag goed communiceren. Ik houd rekening met verschillende belangen en moeilijke situaties loop ik niet uit de weg. Ik luister en geef feedback. Ik zorg er voor dat iedereen in de nieuwe situatie weer zijn weg kan vinden.

Voorbeeld opdrachten
Als business consultant heb ik bij voorbeeld de volgende opdrachten gedaan:
 • het begeleiden van een veranderingstraject bij een chemisch concern
 • het opstellen van een service level agreement voor een woningbouwcorporatie, die een deel van haar werkzaamheden wou uitbesteden aan een schoonmaakbedrijf
 • het ontwerpen en inrichten van de processen voor een bank
 • het maken van een impactanalyse voor de ingebruikname van een informatiesysteem voor projectleiders bij een woningbouwcorporatie
 • het mede opstellen van business plannen voor een zorginstelling
 • het ontwikkelen van stuurinformatie op basis van de balanced scorecard voor diverse zorginstellingen (zie onderstaande afbeelding)

Meer weten?
Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak.